Welkom bij de DME Kennis test

Welkom op onze online tool voor de zelfbeoordeling van je meervoudige intelligentie. Deze tool biedt je een uitdagend inzicht in hoe je brein werkt en hoe het verschillende soorten impulsen verwerkt. De resultaten wijzen je op mogelijke carrièrekeuzes en suggereren alternatieven om je leerproces beter te organiseren. Voor leerkrachten, docenten en mentoren biedt de tool nuttige informatie over hoe ze in hun werk studenten, lerenden en collega's in opleiding gestructureerd kunnen benaderen. Als je meer wilt leren over het wetenschappelijk concept waarop deze tool gebaseerd is, kun je hier terecht: http://multipleintelligencesoasis.org. Houd er rekening mee dat deze online tool enkel kan gebruikt worden voor indicatieve doeleinden en er geen wetenschappelijke waarde aan ontleend mag worden door de verkorte versie. Gebruik het als indicatie, maar gelieve een HR-expert of psycholoog te contacten als je dit thema verder in detail wil onderzoeken. Druk op Start om te beginnen. Je wordt gevraagd om een aantal stellingen te beantwoorden. Op het einde van de test krijg je een samenvatting van je resultaten.